Rıza Metni

Rıza Metni

Rotary 2430. Bölge Federasyonu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞIŞÇI/MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Rotary 2430. Bölge Federasyonu tarafından (“Rotary”) kimlik, iletişim, bağışçı işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama bilgilerimin, Rotary faaliyetleri çerçevesinde bağış teşvik ve çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik yollarla veya telefon vasıtasıyla irtibat kurulması amacıyla; kimlik, iletişim, bağışçı işlem, pazarlama bilgilerimin, Rotary’ye yapılmış olan bağışların ve bağışçıların tespiti, ilan edilmesi ve bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, ilgili  faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi amacıyla; kimlik, iletişim, işlem, mesleki deneyim bilgilerimin, bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi amacıyla; kimlik, iletişim,  işlem, bağışçı işlem, mesleki deneyim, pazarlama, öneri/talep/şikâyet bilgilerimin, Rotary  bağışçılarının memnuniyetini artırmak amacıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda memnuniyet anketleri düzenlenmesi amacıyla; kimlik, iletişim bilgilerimin, Rotary  bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan etkinlik, proje, toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak duyuru ve çağrıların yapılması, etkinlik davetiyelerinin, dergi, faaliyet raporu, ajanda gönderiminin sağlanması amacıyla işlenmesine onay vermekteyim.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla Rotary’nin, kişisel verilerimi, açık rızama binaen yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan ve Rotary’nin faaliyetleri ile ilgili  çağrı merkezi, bağışçı ilişkileri, hukuk, muhasebe, yazılım, araştırma ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam, sosyal medya, halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ile paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişime açabileceğini kabul ederim.